Transmission Shield

photo-9-11-2016-22-34-33

™TRANSMISSION SHIELD מספק את ההגנה האולטימטיבית עבור חלקי המתכת הנעים בתיבת ההילוכים האוטומטית או הידנית שלך. באמצעות השימוש בטכנולוגיה Advanced Boundary Film המספק הגנה לחלקי המתכת הנעים מפני בלאי ונזק הנגרמים משחיקה, עומסים קיצוניים והתנעה קרה.
יתרונות השימוש במוצר מעניקים העברת הילוכים חלקה, חיכוך מופחת וזרימת שמן טובה יותר, תחזוקה וזמני השבתה מופחתים, הארכת אורך חיי מכלולי תיבת ההילוכים וטמפרטורות הפעלה מופחתות בשיעור ממוצע של 5 עד 15 מעלות צלזיוס.

תכונות
• הגנה מושלמת על חלקי המתכת הנעים
• הארכת אורך חיי המכלולים
• הפחתה דרמתית של השחיקה
• העברת הילוכים חלקה יותר
• שיפור השימון
• הפחתת עלויות תחזוקה
• הפחתת חיכוך
• שיפור זרימת השמן
• מיועד לתיבות הילוכים אוטומטיות וידניות

הוראות שימוש
להוסיף בקבוק אחד של Transmission Shield™ 8 אונקיות לתיבת ההילוכים ידנית 4-5 ליטר או אוטומטית 8-10 ליטר. עבור תיבות העברה גדולות יותר, להוסיף 1 אונקיה של Transmission Shield™ לכל ליטר השמן, בתיבות הילוכים ידניות ודיפרנציאלים 2 אונקיות על כל ליטר שמן. השתמש בכל החלפת שמן לביצועים מרביים. אינו מכיל חומרים תוקפניים או ממיסים. מכיל פחמימנים סינתטיים וטכנולוגיה תוסף כימי מתקדם. אינו רעיל וידידותי לסביבה.

Transmission Shield MSDS