Weapon Shield

photo-9-11-2016-22-50-39

™WEAPON SHIELD חומר הסיכה האולטימטיבי לכלי נשק, תוכנן ופותח במיוחד עבור ענף ספורט הירי, לשימוש צבאי וגורמי אכיפת החוק.
™WEAPON SHIELD בזכות הטכנולוגיה הייחודית תורם להסרת הזיהומים הקשים הנוצרים בכלי נשק מנקה, משמן, מספק הגנה בתנאי שימוש קיצוניים, כולל מפני קורוזיה WEAPON SHIELD ™ הינו המוצר הטוב ביותר לטיפול ותחזוקה כולל של כל סוגי הנשק. בדיקות נרחבות הוכיחו ששימוש במוצרי ™WEAPON SHIELD הביאו לשיפור ודיוק הירי באמצעות הטכנולוגיה Advanced Boundary Film, אשר מפחיתה מקדמי חיכוך בין משטחי הקנה והקליע מסייע בתנועה הבליסטית של הקליע ומשפר את דיוק ירי הקליע.

תכונות
• הפחתת חיכוך להשגת יעילות מקסימלית
• שמירה על יכולת השימוש בכלי הנשק בכל התנאים
• הפחתת שחיקה בכל חלקי המתכת הנעים
• שיפור משמעותי של שימון
• הגנה בפני קורוזיה וחלודה
• ייעול מהירות הקליע ודיוק הירי
• הסרת זיהומים
• הסרת שיירי עופרת
• דחיית לכלוך

Weapon Shield MSDS